Hà Nội, HCMC prepare for lockdown

Prepare for lockdowns, Hanoi, HCMC told

Hanoi’s Dong Kinh Nghia Thuc Square is almost empty amid Covid-19 restrictions on public gatherings and store openings, March 26, 2020. Photo by VnExpress/Giang Huy.

The Prime Minister asked Hanoi and HCMC on Sunday to review and update Covid-19 plans to “ensure readiness for city lockdown scenarios.”

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc was speaking at an online meeting on the Covid-19 fight with leaders of five biggest cities – Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Da Nang and Can Tho.

Phuc asked Hanoi and HCMC to ensure resources, especially food, for all circumstances and deal strictly with speculators raising prices of food and medical supplies.

Saying that Vietnam has entered the Covid-19 pandemic’s peak period, Phuc asked the five city administrations to intensify their focus, speed up, and “take advantage of each hour and minute to carry out defined measures.”

The cities should ready human resources and supplies to deal with the virus on a larger scale, strictly prevent people moving from outbreak areas to other areas, and be ready to support other localities if they are overloaded with infections, he said.

The Health Ministry and localities nationwide must also review and update plans on mobilizing human resources, materials and facilities to ensure supply of food and essential goods in case the Covid-19 situation worsens, the PM said.

Cities are densely populated with much higher concentration of economic activities and interactions. Their prevention and control work will be decisive for the nation, he added.

Apart from common measures, the prime minister asked city leaders to identify solutions that suit each locality, focusing on areas at high risk of infection such as apartments, office buildings, wet markets and hospitals.

Cities must be ready to deal with any situation, including emergency scenarios, he stressed.

He tasked the ministries of Health, Public Security and the People’s Committees of Hanoi and HCMC with stamping out the Covid-19 outbreaks at the Bach Mai Hospital and the Buddha Bar & Grill in District 2’s Thao Dien Ward, which have been linked to dozens of cases.

The Transport Ministry was asked to suspend international passenger flights to Vietnam and minimize flights from Hanoi and Ho Chi Minh City to other localities and vice versa over the next two weeks, except for special cases. Trains, buses and other transportation services should also be limited, the PM said.

Those who intentionally make incorrect epidemiological declarations or fail to comply with quarantine regulations can face criminal charges.

On March 26, the Prime Minister had asked localities across the country to stop social events, gatherings of over 20 people in a place and gatherings of 10 people or more outside workplaces, schools and hospitals. A minimum distance of 2 m between people in public places should be ensured, he said.

Many localities have completely stopped religious ceremonies and activities of 20 or more people at places of worship, and suspended all cultural, sports and recreational activities in public places.

The government had also requested suspension of “non-essential” businesses, except for shops selling food, medicine and fuel, until April 15.

Of Vietnam’s 194 confirmed Covid-19 cases, 25 have been discharged after treatment.

Starting March 22, Vietnam suspended entry for all foreign nationals, including those of Vietnamese origin and family members with visa waivers and halted all international flights from March 25.

The Covid-19 pandemic has killed nearly 34,000 people in 199 countries and territories.


Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục của Hà Nội gần như trống rỗng giữa những hạn chế của Covid-19 đối với các cuộc tụ họp công cộng và mở cửa hàng, ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và TP HCM vào Chủ nhật để xem xét và cập nhật các kế hoạch Covid-19 để “đảm bảo sẵn sàng cho các kịch bản khóa cửa thành phố.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến về cuộc chiến Covid-19 với lãnh đạo của 5 thành phố lớn nhất – Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Phúc yêu cầu Hà Nội và TP HCM đảm bảo nguồn lực, đặc biệt là thực phẩm, trong mọi hoàn cảnh và xử lý nghiêm các nhà đầu cơ tăng giá lương thực và vật tư y tế.

Nói rằng Việt Nam đã bước vào thời kỳ đỉnh cao của đại dịch Covid-19, Phúc yêu cầu năm chính quyền thành phố tăng cường tập trung, tăng tốc và “tận dụng từng giờ và phút để thực hiện các biện pháp xác định.”

Các thành phố nên sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực và nguồn cung cấp để đối phó với virus ở quy mô lớn hơn, ngăn chặn nghiêm ngặt người dân di chuyển từ khu vực dịch bệnh sang khu vực khác và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khác nếu họ bị quá tải vì nhiễm trùng.

Bộ Y tế và các địa phương trên toàn quốc cũng phải xem xét và cập nhật kế hoạch huy động nguồn nhân lực, vật liệu và phương tiện để đảm bảo cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu trong trường hợp tình hình Covid-19 xấu đi, Thủ tướng nói.

Các thành phố có mật độ dân cư tập trung cao hơn nhiều so với các hoạt động kinh tế và tương tác. Công tác phòng ngừa và kiểm soát của họ sẽ có ý nghĩa quyết định đối với quốc gia, ông nói thêm.

Ngoài các biện pháp phổ biến, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố xác định các giải pháp phù hợp với từng địa phương, tập trung vào các khu vực có nguy cơ nhiễm trùng cao như căn hộ, tòa nhà văn phòng, chợ ướt và bệnh viện.

Các thành phố phải sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, kể cả các tình huống khẩn cấp, ông nhấn mạnh.

Ông giao nhiệm vụ cho các Bộ Y tế, Công an và Ủy ban Nhân dân Hà Nội và TP HCM về việc dập tắt vụ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai và Phật Bar & Grill ở phường Thảo Điền, quận 2, có liên quan đến hàng chục các trường hợp.

Bộ Giao thông vận tải đã được yêu cầu tạm dừng các chuyến bay chở khách quốc tế đến Việt Nam và giảm thiểu các chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương khác và ngược lại trong hai tuần tới, trừ các trường hợp đặc biệt. Xe lửa, xe buýt và các dịch vụ vận chuyển khác cũng nên được hạn chế, Thủ tướng nói.

Những người cố tình khai báo dịch tễ không chính xác hoặc không tuân thủ các quy định kiểm dịch có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Vào ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương trên cả nước dừng các sự kiện xã hội, tụ tập hơn 20 người tại một địa điểm và tập hợp từ 10 người trở lên bên ngoài nơi làm việc, trường học và bệnh viện. Khoảng cách tối thiểu 2 m giữa mọi người ở những nơi công cộng cần được đảm bảo, ông nói.

Nhiều địa phương đã ngừng hoàn toàn các nghi lễ tôn giáo và hoạt động của 20 người trở lên tại các nơi thờ cúng, và đình chỉ tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí ở những nơi công cộng.

Chính phủ cũng đã yêu cầu đình chỉ các doanh nghiệp “không thiết yếu”, ngoại trừ các cửa hàng bán thực phẩm, thuốc và nhiên liệu, cho đến ngày 15 tháng Tư.

Trong số 194 trường hợp được xác nhận của Covid-19, 25 trường hợp đã được xuất viện sau khi điều trị.

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 3, Việt Nam đã đình chỉ nhập cảnh đối với tất cả các công dân nước ngoài, bao gồm cả những người gốc Việt và thành viên gia đình có miễn thị thực và tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế từ ngày 25 tháng 3.

Đại dịch Covid-19 đã giết chết gần 34.000 người tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo VNEXPRESS

Pinetree Vietnam strived to be socially responsible – Charity in Chau Doc
Read more.
Tuna exports to the US market increased
TUNA EXPORTS TO THE US MARKET INCREASEDContents1 TUNA EXPORTS TO THE US MARKET INCREASED1.0.1 Related posts: The Covid-19 pandemic continues
Read more.
Hà Nội, HCMC prepare for lockdown
Hanoi’s Dong Kinh Nghia Thuc Square is almost empty amid Covid-19 restrictions on public gatherings and store openings, March 26,
Read more.
US saw spike in shrimp imports ahead of coronavirus outbreak in China
US shrimp imports spiked dramatically in January just as the Chinese shrimp market was about to come to a screeching
Read more.
Restaurant chains and other food service stores in the US are struggling to adjust to the Covid-19 epidemic
Restaurant chains and other food service stores in the US are struggling to adjust to the rapidly changing American eating
Read more.
Difference between Sardine and Herring
Related posts:Welcome to PinetreeFrozen Shrimp Prawn LobsterFisheries sector aims at 10 billion USD in export valueVietnam targets 10 billion USD
Read more.
Chủ động ứng phó đại dịch Corona
Related posts:Welcome to PinetreeFrozen Shrimp Prawn LobsterFisheries sector aims at 10 billion USD in export valueVietnam targets 10 billion USD
Read more.
Learn about the size and the glazing of shrimp
Related posts:Welcome to PinetreeFrozen Shrimp Prawn LobsterFisheries sector aims at 10 billion USD in export valueVietnam targets 10 billion USD
Read more.
Pinetree Việt Nam Tuyển Dụng tháng 02/2020
Related posts:Vietnam Frozen HGT Round ScadIncreased Imports of Vietnam OctopusMackerel Scad Fish From VietnamFrozen Shrimp Prawn LobsterRise in Vietnamese tuna
Read more.
Frozen Black Tiger Shrimp Product
FROZEN BLACKTIGER SHRIMP HOSO 20/25Contents1 FROZEN BLACKTIGER SHRIMP HOSO 20/251.1 (Penaeus monodon)1.1.1 Vietnamese Name: Tôm Sú1.1.2 Related posts: (Penaeus monodon)
Read more.
Frozen Snakehead Fish Slices
Frozen Snakehead Fish SlicesContents1 Frozen Snakehead Fish Slices1.0.1 (Channa striata)1.0.2 Related posts: (Channa striata) Vietnamese Name: Cá Lóc cắt lát
Read more.
Frozen Seabass Fillet 800up
FROZEN SEABASS FILLETBARRAMUDIContents1 FROZEN SEABASS FILLETBARRAMUDI1.0.1  1.0.2 (Lates calcarifer)Vietnamese Name: Cá Chẻm Phi Lê1.0.3 Related posts:   (Lates calcarifer)Vietnamese Name:
Read more.
Pinetree Vietnam at Taiwan International Fisheries and Seafood Show (TIFSS 2019)
Taiwan International Fisheries and Seafood Show (TIFSS 2019)Contents1 Taiwan International Fisheries and Seafood Show (TIFSS 2019)1.0.1 Related posts:   The
Read more.
FROZEN BLACKTIGER SHRIMP HOSO 16/20
FROZEN BLACKTIGER SHRIMP HOSO 16/20Contents1 FROZEN BLACKTIGER SHRIMP HOSO 16/201.1 (Penaeus monodon)1.1.1 Vietnamese Name: Tôm Sú1.1.2 Related posts: (Penaeus monodon)
Read more.
Vietnam Pangasius export industry has many competitors
Vietnam Pangasius export industry has many competitors Contents1 Vietnam Pangasius export industry has many competitors 1.0.0.1 PLEASE SEND US YOUR
Read more.
Thị Trường Tôm xuất khẩu quý I – 2019
Xuất khẩu tôm Việt Nam tiếp tục giảm trong quý đầu năm nayContents0.1 Xuất khẩu tôm Việt Nam tiếp tục
Read more.
Vietnam shrimp exports to Canada reached 23.8 million USD
Vietnam shrimp exports to Canada reached 23.8 million USDContents1 Vietnam shrimp exports to Canada reached 23.8 million USD2 Related posts:
Read more.
Xuất khẩu tôm giảm trong 2 tháng đầu năm
Hai tháng đầu năm 2019, XK tôm Việt Nam vẫn đi theo xu hướng giảm của năm 2018 do trùng
Read more.

Leave a Reply